Butterflies
10 x 7 in. on 14 mesh
242Prepona praeneste
238Callithea bartletti
241Pseudacraea boisduvali
246Sasakia charonda
243Delias hyparete
247Lycorea pasinuntia
244Thecla coranata
248Batesia lypochlora
245Graellsia isabellae
249Anaphaesis java
250NPEpipile dilecta
252NPDelias hyparete
253NPHelicopis trinitalis
251NPCalithea leprieuri
Butterflies  below measure 5 x 3 in. on 18 mesh